Vulnerability Management

Potřebujete vyřešit otázku Vulnerability Managementu ve vaší společnosti?  Poskytneme vám řešení, které splní vaše vysoké nároky. Silnými stránkami našeho řešení jsou nejen tyto hlavní vlastnosti a specifika:

 • On-premise HW/SW řešení
 • Licenční model založený na množství skenů za den
 • Možnost plánování co chcete skenovat denně či s jinou periodou, což umožňuje široké využití i pro rozsáhlejší prostředí při příznivé ceně skenu per IP adresa
 • Vysoce škálovatelné řešení jak pro segmentované a separovné datové infrastruktury tak infrastruktury rozdílných velikostí
 • Škálovatelné testy – např jiná sada pro produkční prostředí a jiná pro testovací prostředí
 • Autentizované a anonymní skeny
 • Vysoce granulární role based access
 • Rychlé a intuitivní GUI rozhraní pro správu i analytickou práci
 • Komplexní API pro plnou správu,  monitoring, automatizaci
 • Účelné reporty např. per: result / hosts / ports / CVEs / Closed CVEs / TLS Certificate / Error messages…
 • Koncepční a vysoce bezpečné řešení manuálních aktualizací VM feeds – nezbytné pro prostředí s vysokými nároky na bezpečnost
 • Vysoká míra aktuálnosti VM feeds díky denním aktualizacím. Významně napomáha zvýšit akceschopnost proti zero-day útokům
 • Řešení umožňující kompletní kontrolu svého kódu ze strany zákazníka či nezávislých kontrolních stran