O nás

Jsme společností soustředící se primárně na poradenský a konzultační servis v oblasti ICT.

Náš záměr jít na trh s naší nabídkou služeb staví na našem nadšení pro ICT a hlavně na nadšení zabývat se stavem a komunikací těchto systémů.

Dlouhodobě se věnujeme problematice monitoringu ICT prostředí, sběru provozně-bezpečnostních dat a jejich vyhodnocování.

Uvědomujeme si, že změna je součástí každého dne a nebude den, kdy by k nějaké změně nedošlo. Lidé své chování a jednání optimalizují a přizpůsobují na základě svých zkušeností, fyzickém a duševním stavu,  ekonomické situaci, denní a roční době, počasí, životním prostředí,  rodině, zaměstnání a mnoha jiných faktorech.

V případě ICT se jedná o analogický stav. Pouze změnové podněty a projevy jsou odlišné a mnohdy bez možnosti optimální reakce na příslušnou změnu. Uvědomujeme si intenzivní tlak který je vyvíjen na naše klienty v jejich obchodních aktivitách a ruku v ruce i na technické zázemí a prostředky které využívají. Věříme,  že klíčem k úsěšnému rozhodnutí zda, co a kdy dělat z pohledu provozu a rozvoje ICT je nezbytné disponovat relevantními daty a informacemi a na jejich základě podnikat opodstatnělé nápravné a rozvojové kroky. Každý takový krok pak vyžaduje odhodlání, energii, prostředky.

K cíli vede vždy několik cest. Věříme, že s našimi znalostmi a zkušenostmi vám napomůžeme k podnikání správných a optimálních kroků pro zajištění spolehlivého provozu a rozvoje vaší informační a komunikační technologie.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší Jiří Volek,

ICT Advisor,  partner společnosti NetUnit s.r.o.