LOG management a SIEM

  • Proaktivní odhalování nežádoucích provozních stavů ICT systémů pro minimalizaci doby opravy
  • Near-real time analýza a korelace dat pro bezpečnostní účely
  • Rychlá identifikace příčin nežádoucích provozně-bezpečnostních stavů
  • Monitoring ICT za účelem dodržení souladu s regulacemi a auditními požadavky
  • Rychlé a přehledné statistiky, reporty pro operační pracovníky, administrátory a řídící pracovníky